A- A A+

FUNGSI PERAKGIS

Membangun, mengurus dan menyelaras data dari jabatan-jabatan kerajaan serta menjalankan tugas-tugas dilapangan.

Menganalisis Data GIS mengikut keperluan dan kehendak pengguna.

Penyelenggaraan dan peningkatan aplikasi ' Open Source ' dalam sistem GIS.

Memantau dan membantu jabatan-jabatan kerajaan dalam merancang projek pembangunan negeri menggunakan teknologi GIS.

Menyelaraskan khidmat nasihat dan rujukan GIS kepada kakitangan jabatan-jabatan kerajaan.